De Europese Working Conditions Survey: van een globale visie naar de identificatie van concrete risicofactoren?

De nieuwe demografische situatie, gekenmerkt door een lagere nataliteit en betere gezondheidszorg, zorgt ervoor dat langer werken meer en meer een noodzaak wordt om ons sociaal model draaiende te houden. Er worden dan ook talrijke maatregelen genomen en besproken teneinde de werkzaamheidsgraad  te verhogen.  Hierbij steunen beleidsmakers  op bevragingen zoals de European Working Conditions Survey.  De vraag is echter in welke mate deze European Working Conditions Survey bruikbaar is voor de werkgever op zijn  werkvloer. Deze korte tekst onderzoekt hoe een brug kan geslagen worden tussen  deze verschillende niveaus met elk zijn diverse actoren.