Reply to comment

Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

Het plan om ouderen door een echte planning meer actief te houden is zeer positief.

Misschien toch meer aandacht bij planningen voor de actualisatie van de sociaal-economische realiteiten zoals het op vervroegd op pensioen sturen door (vooral) grotere bedrijven om economische redenen belast de sociale financiele voorzieningen, ook de socale druk om ouderen als rem voor de jongeren te werkstelling blijft actueel. De "duobaan" (een oudere en jongere als werkpartners) mag wel terug meer onder de aandacht gebracht worden, hier worden en werkloosheid van de jeugd en kennisverlies door vertrek van de ouderen positief voorkomen.Dit geeft een win-win situatie voor de werknemers, de werkgevers en het sociaal systeem.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.