Reply to comment

oudere werknemers

de voorgestelde mogelijke oplossingen zijn relevant, maar de toepassingen te velde ontmoeten heel wat hindernissen:

de acute bezuinigingen zijn vaak de reden om mensen tot prepensioen te dwigen

het opdrijven van de werklast kan voor ouderen te belastend zijn

de sociale druk blijft de ouderen om plaats te ruimen voor jongeren.

dit zijn een paar hindernissen die verder dienen aangepakt, bv. door het terug invoeren van 'DUO' banen:

jongere en oudere als partner (vermijdt tevens dubbele subsidies en vermindert de werkloosheid)

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.