Reply to comment

ouderen

de aangehaalde voorstellen zijn sterke aanraders.

de moeilijkheden in de practijk zijn bv. :

de algemene economische crisis is voor heel wat bedrijven de grote motivator om de ouderen(?) langs prepensioen te laten afvloeien

de toename van de werkdruk (snelheid en taakinhoud) is voor veel ouderen mentaal niet haalbaar

de sociale druk om plaats te ruimen is vaak te groot

misschien is het terug toepassen van de duo-job (ouderen en jongeren als partners op de werkvloer ook een zeer haalbare kaart, daar het financieel aantrekkelijk maken van deze aanpak bevordert zowel de jongere als de oudere en verlicht werkloosheids- en pensioenuitkeringen

hoogachtend

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.