Reply to comment

Vergrijzing en financiering van de SZ

Volgens mij moet de Sociale Zekerheid op een andere manier gefinancierd worden.

Omdat het aantal werkenden omgekeerd evenredig is met het aantal niet-werkenden, kan de SZ niet gefinancierd worden door lasten op arbeid. Dit moet vervangen worden door lasten op consumptie en vermogens, zodat ook de gepensioneerden en renteniers mee betalen. De inkomsten zijn dan evenredig met de uitgaven en afhankelijk van de algemene koopkracht.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.