Privacy

Bescherming van de Privacy

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de website en het gebruik dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor informatie- en communicatiedoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, traficanalyse, verbetering van aanboden diensten

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzamelt persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door de website geboden informatie en diensten. De informatie die op deze wijze verzameld wordt, kan ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals statistieken over bezoekfrequentie van individuele geregistreerde gebruikers. Deze informatie zal echter nooit verspreid worden op een manier die het mogelijk maakt individuen te herkennen – voor de disseminatie zullen telkens geanonimiseerde statistieken getoond worden.

Gebruik van "cookies"

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maakt gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. U kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan echter geen optimale werking van de website garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt. De informatie die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg haalt uit de cookie-informatie zal nooit op een geïndividualiseerde manier kenbaar gemaakt worden aan derden.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.