Jan Vanthuyne

Jan Vanthuyne

Jan Vanthuyne is directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Blogberichten geschreven door Jan Vanthuyne