Pieter Gelade

Pieter Gelade

Pieter Geladé werd geboren op 21-07-1984. Hij studeerde in 2008 af als socioloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Na een eerste werkervaring ging hij in 2010 aan de slag bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  Hier houdt hij zich, als medewerker bij het Ervaringsfonds,  bezig met het  welzijn van de oudere werknemer en het welzijnsbeleid in het algemeen. Hij begeleidt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van 45-plussers in ondernemingen van diverse omvang uit verschillende sectoren en adviseert aan de hiërarchie en  de Minister omtrent het toekennen van toelagen aan deze bedrijven.

Blogberichten geschreven door Pieter Gelade