Blog

De FOD Werkgelegenheid schrijft over

Welzijn

De nieuwe demografische situatie, gekenmerkt door een lagere nataliteit en betere gezondheidszorg, zorgt ervoor dat langer werken meer en meer een noodzaak wordt om ons sociaal model draaiende te ...

Werk

Overeenkomstig het regeringsakkoord worden de ondernemingen gesensibiliseerd voor het vraagstuk van de tewerkstelling van oudere werknemers. Alle bedrijfsleiders die meer dan twintig werknemers ...

Arbeidsreglementering

De werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers ligt in België dramatisch laag.  In de leeftijdsgroep 55-64 jaar is slechts 38,7 % van de bevolking aan het werk. Dit is ...

Laatste blogberichten

50-plussers minder productief? De campagne "De plus van 50 plus" en een debat over 50-plussers gisteren bij Hautekiet op radio 1. http://www.radio1.be/hautekiet/50-plussers-minder-productief

In de pers Loon hangt wel degelijk af van herkomst

In:
Geen reacties
Je loon en je positie op de arbeidsmarkt hangen wel degelijk af van je nationaliteit of je land van herkomst. Migranten, ook van de tweede of derde generatie, botsen nog steeds op structurele ...
In de leeftijdsgroep 55-64 jaar zijn 69,6 % van de Noren nog aan het werk (72,9 % bij de mannen, 66,1 % bij de vrouwen), wat bijna dubbel zo veel is als in België (38,7 % globaal, en 46 % bij de ...
De inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het Werk doen veiligheidscontroles op bouwplaatsen. Meer over de bliksemcontroles op de website van de FOD Werkgelegenheid.
Bekijk de ...
Deze analyse geeft een aantal voorbeelden van sectorale maatregelen ter bevordering van de verlenging van de beroepsloopbaan van de werknemers van 45 jaar en ouder.